نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( ارزیابی اثر پودر چند گیاه دارویی در کنترل نماتد مولد گره ریشه در گوجه فرنگی )

نویسندگان: ناصر پنجه که , عصمت مهدی خانی مقدم , آرزو حاتمی میلانلو ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از پودر صمغ آنغوزه، بذر تاتوره ، بذر و برگ حنا و برگ اکالیپتوس جهت کنترل نماتد گره ریشه در مقایسه با سم راگبی استفاده شد و آب به عنوان شاهد در نظر گرفته شد . تیمارها اختلاف معنی داری در سطح 1% با شاهد از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی , نماتد مولد گره ریشه, کنترل , گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017925,
author = {ناصر پنجه که and مهدی خانی مقدم, عصمت and آرزو حاتمی میلانلو},
title = {ارزیابی اثر پودر چند گیاه دارویی در کنترل نماتد مولد گره ریشه در گوجه فرنگی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گیاه دارویی ، نماتد مولد گره ریشه، کنترل ، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر پودر چند گیاه دارویی در کنترل نماتد مولد گره ریشه در گوجه فرنگی
%A ناصر پنجه که
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A آرزو حاتمی میلانلو
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]