نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( گزارش 4 گونه از جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی )

نویسندگان: قاسم فدوی خلاجلو , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق 4 گونه از جنس Ditylenchus شناسایی شدند که دو گونه D. acutatus, D. dryadis برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

کلمات کلیدی

, Ditylenchus, گوجه فرنگی, خراسان شمالی, شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017927,
author = {فدوی خلاجلو, قاسم and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {گزارش 4 گونه از جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Ditylenchus، گوجه فرنگی، خراسان شمالی، شناسایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش 4 گونه از جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی
%A فدوی خلاجلو, قاسم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]