نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف Meloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با نشانگر RAPD-PCR )

نویسندگان: قاسم فدوی خلاجلو , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی 21 جمعیت از گونه Meloidogyne javanica جمع آوری گردید و پس از شناسایی مرفولوژیکی و مرفومتریکی جمعیت های مختلف این گونه از نظر تنوع ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفتند.جمعیت ها باندهای مشابه ایجاد کرده ولی RAPD-PCR نتوانست جمعیت ها را بر اساس مناطق جغرافیایی جدا کند.

کلمات کلیدی

, Meloidogyne javanica , تنوع ژنتیکی, گوجه فرنگی , خراسان شمالی , RAPD-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017928,
author = {فدوی خلاجلو, قاسم and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف Meloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با نشانگر RAPD-PCR},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Meloidogyne javanica ، تنوع ژنتیکی، گوجه فرنگی ، خراسان شمالی ، RAPD-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف Meloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با نشانگر RAPD-PCR
%A فدوی خلاجلو, قاسم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]