شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-11-14

عنوان : ( بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار )

نویسندگان: مهرنوش زبیری , مهدی مرادپورخشتی , علی مقیمی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صرع یک اختلال مغزی است که مشخصه آن بروزتشنجات برگشت پذیر خودبخودی است.تا کنون نقش داروهای مختلفی در ممانعت از بروز این تشنجات مورد مطالعه قرار گرفته اند. هدف از این تحقیق بررسی اثر داروی تری آزین برروی استعداد تشنجی رتها قبل از تزریق سه مرحله ای پنتیلین تترازول است که منجر به القاء تشنجات ژنرالیزه در جانور می گردد. دراین آزمایش از دو گروه تجربی و آزمون استفاده شد. مقدار 50 میلی گرم /کیلوگرم تری آزین ، پانزده دقیقه قبل از تزریق سه مرحله ای پنتیلن تترازول به صورت درون صفاقی به رت های گروه تجربی تزریق گردید. پس از تزریق محلول پنتیلن تترازول به رت های گروه کنترل و تجربی رفتار تشنجی حیوانات مورد بررسی قرار گرفت و شدت و زمان شروع تشنجات دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. بررسی مقایسه ای زمان شروع تشنجات صرعی بین دو گروه تجربی (که داروی تری آزین دریافت کرده بودند) و کنترل( که تنها تحت تزریق سه مرحله پنتیلن تترازول قرار گرفته بودند ) هیچ اختلاف معناداری را نشان نداد. به عبارت دیگر پیش تیمار رت های گروه کنترل با تری آزین زمان شروع تشنجات را پس از تزریق پنتیلن تترازول افزایش نداد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که داروی تری آزین در شدت بروز حملات صرعی شکل ناشی از تزریقات سه مرحله

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تشنج, تری آزین, پنتیلن تترازول, صرع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017935,
author = {زبیری, مهرنوش and مرادپورخشتی, مهدی and مقیمی, علی and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تشنج، تری آزین، پنتیلن تترازول، صرع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار
%A زبیری, مهرنوش
%A مرادپورخشتی, مهدی
%A مقیمی, علی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]