سمینار سلامت شیر , 2009-12-22

عنوان : ( ارزیابی بهداشتی و میزان آلودگی شیر گاوهای مبتلا به اورام پستانی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد )

نویسندگان: مهدی شریعتی فر , محمد محسن زاده , امیرهوشنگ فلاح راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورم پستان یکی از مهمترین بیماریها در صنعت پرورش گاو شیری میباشد.

کلمات کلیدی

, ورم پستان, سلولهای سوماتیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017943,
author = {شریعتی فر, مهدی and محسن زاده, محمد and فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {ارزیابی بهداشتی و میزان آلودگی شیر گاوهای مبتلا به اورام پستانی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد},
booktitle = {سمینار سلامت شیر},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ورم پستان، سلولهای سوماتیک، شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی بهداشتی و میزان آلودگی شیر گاوهای مبتلا به اورام پستانی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد
%A شریعتی فر, مهدی
%A محسن زاده, محمد
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J سمینار سلامت شیر
%D 2009

[Download]