علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (1), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (115-127)

عنوان : ( بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورقهای غیر ایزوتروپ )

نویسندگان: مهران کدخدایان , ریحانه اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فرآیندهای شکل دهی ورقهای فلزی، پیش بینی دقیق میزان بازگشت فنری برای طراحی ابزار شکل دهی بسیار ضروری می باشد. در بسیاری از عملیات شکل دهی که قطعه تحت بارگذاری های مختلفی است، شکل پیچیده ای از بازگشت فنری اتفاق می افتد. علت این پدیده، حذف بخش الاستیک کرنش های داخلی در طول عملیات بار برداری می باشد. در فرآیند شکل دهی U شکل صفحات، قطعه در ابتدا تحت کشش وخمش و سپس رها سازی از آنها قرار می گیرد. از این رو، شکل نسبتا پیچیده ای از بازگشت فنری و انحنای دیواره جانبی در آن رخ می دهد. در این مقاله تاثیر عواملی مانند ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده بر میزان بازگشت فنری و انحنای دیواره جانبی در فولاد با استحکام بالا و دارای خاصیت غیر ایزوتروپی نرمال مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که تاثیرات ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارندة قطعه کار در این فرآیند قابل توجه می باشد، بطوریکه با افزایش آنها در ابتدا مقادیر برگشت فنری و انحنای دیوارة جانبی افزایش می یابند ولی پس از رسیدن به حداکثر خود مجددا کاهش می یابند.

کلمات کلیدی

, بازگشت فنری, غیر ایزوتروپ, شبیه سازی, ضریب اصطکاک, نیروی نگهدارنده, شبیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017946,
author = {کدخدایان, مهران and اکبری, ریحانه},
title = {بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورقهای غیر ایزوتروپ},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۸X},
pages = {115--127},
numpages = {12},
keywords = {بازگشت فنری، غیر ایزوتروپ، شبیه سازی، ضریب اصطکاک، نیروی نگهدارنده، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورقهای غیر ایزوتروپ
%A کدخدایان, مهران
%A اکبری, ریحانه
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ ۲۰۰۸-۹۱۸X
%D 2010

[Download]