پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (65-75)

عنوان : ( مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) )

نویسندگان: نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , تی جی هیگینز , مختار جلالی جواران , بهزاد قره یاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آفت پیله‌خوار یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد نخود است که سالانه خسارت زیادی به محصول نخود وارد می کند. بنابراین اصلاح این گیاه جهت افزایش مقاومت به این آفت حائز اهمیت است. به همین منظور از ژن تغییر یافته پروتئین کریستالی cry1Ac از باسیلوس تورینجینسیس در پلاسمید pCry1Ac-nptII حاوی دو T-DNA مجزا به منظور تراریزش گیاه نخود استفاده شد. در نهایت پس از گزینش های متوالی، 38 گیاه حاوی ژن nptII بدست آمد که در بین آنها 36 گیاه حاوی ژن cry1Ac و 2 گیاه به تنهایی ژن nptII را داشتند. از 36 گیاه حاوی ژن cry1Ac، 30 گیاه این ژن را بیان و سم Cry1Ac را تولید نمودند. درصد تراریزش در این بررسی 37/0 درصد برآورد شد. از این تعداد گیاه تراریخته، تنها 7 گیاه تولید بذر نموده و نسل T1 را ایجاد کردند. با انجام آزمون‌های وسترن بلاتینگ و PCR برای گیاهان نسل T0 و T1، گیاهان از نظر میزان تولید پروتئین Cry1Ac در گروه هایی با بیان بالا، متوسط و ضعیف قرار گرفتند. نتایج مقدماتی زیست سنجی بر روی لارو این آفت نشان داد که لاین های با بیان بالای پروتئین Cry1Ac باعث کشندگی 100 درصد لاروهای این آفت می شوند.

کلمات کلیدی

, آفت پیله خوار, تراریزش نخود-cry1Ac
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017951,
author = {مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and تی جی هیگینز and مختار جلالی جواران and بهزاد قره یاضی},
title = {مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725X},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {آفت پیله خوار، تراریزش نخود-cry1Ac ،Bt},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A تی جی هیگینز
%A مختار جلالی جواران
%A بهزاد قره یاضی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2010

[Download]