نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی نقش آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری پاخوره گندم )

نویسندگان: سمیه الوانی , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , مسعود احمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق 130 جدایه سودوموناسهای فلورسنت از ریزوسفر گندم جداسازی شد که در 5 جدایه علیه بیماری پاخوره گندم ژن تولید کننده آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول وجود داشت. همبستگی بالایی (93%)بین وجود ژن و قابلیت بیوکنترل این جدایه ها وجود دارد.

کلمات کلیدی

, آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول , سودوموناسهای فلورسنت , بیماری پاخوره گندم, کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017957,
author = {الوانی, سمیه and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and مسعود احمدزاده},
title = {بررسی نقش آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری پاخوره گندم},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول ،سودوموناسهای فلورسنت ،بیماری پاخوره گندم،کنترل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری پاخوره گندم
%A الوانی, سمیه
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A مسعود احمدزاده
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]