نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( مطالعه تاثیر محل استقرار مایه تلقیح قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici در شدت بیماری پاخوره گندم )

نویسندگان: سمیه الوانی , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار , مسعود احمد زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش فاصله مایه تلقیح نسبت به بذور شدت بیماری پاخوره کاهش پیدا می کند. بر اساس این پژوهش، نقش موثر شخم و جابجا کردن بقایای گیاهی در کاهش بیماری پاخوره گندم مشاهده می گردد.

کلمات کلیدی

, Gaeumannomyces graminis var. tritici , بیماری پاخوره, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017958,
author = {الوانی, سمیه and روحانی, حمید and فلاح رستگار, ماهرخ and مسعود احمد زاده},
title = {مطالعه تاثیر محل استقرار مایه تلقیح قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici در شدت بیماری پاخوره گندم},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Gaeumannomyces graminis var. tritici ،بیماری پاخوره، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر محل استقرار مایه تلقیح قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici در شدت بیماری پاخوره گندم
%A الوانی, سمیه
%A روحانی, حمید
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A مسعود احمد زاده
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]