نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی مکانیسمهای آنتاگونیستی .Bacillus spp در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium aphanidermatum در مزارع تنکابن )

نویسندگان: فاطمه صفری اصل , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

270 استرین باکتریائی از خاک ریزوسفر خیار در مزارع شرهرستان تنکابن ( استان مازندران) خالص سازی گردید. قابلیت باکتری ها روی ...

کلمات کلیدی

, Bacillus spp, پوسیدگی ریشه, خیار, Pythium aphanidermatum, تنکابن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017978,
author = {صفری اصل, فاطمه and روحانی, حمید and فلاح رستگار, ماهرخ},
title = {بررسی مکانیسمهای آنتاگونیستی .Bacillus spp در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium aphanidermatum در مزارع تنکابن},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Bacillus spp،پوسیدگی ریشه،خیار،Pythium aphanidermatum،تنکابن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مکانیسمهای آنتاگونیستی .Bacillus spp در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium aphanidermatum در مزارع تنکابن
%A صفری اصل, فاطمه
%A روحانی, حمید
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]