همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , 2010-06-01

عنوان : ( بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , محمود شور , شمسعلی رضازاده , سلمان شوشتریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov

کلمات کلیدی

, سورنجان, اهلی سازی, مراحل فنولوژیکی, شرایط مزرعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017983,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شور, محمود and شمسعلی رضازاده and شوشتریان, سلمان},
title = {بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سورنجان، اهلی سازی، مراحل فنولوژیکی،شرایط مزرعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شور, محمود
%A شمسعلی رضازاده
%A شوشتریان, سلمان
%J همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن
%D 2010

[Download]