نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی اثرمتقابل مایکوریز Glomus fasiculatum و Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana )

نویسندگان: سیده کلثومه هاشمی علیزاده , حمید روحانی , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana از جمله بیماری های مهم گندم با پراکندگی وسیع در سطح دنیا...

کلمات کلیدی

, Bacillus subtilis , Glomus fasiculatum, گندم , پوسیدگی معمولی, Bipolaris sorokiniana , مایکوریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017986,
author = {هاشمی علیزاده, سیده کلثومه and روحانی, حمید and طریقی, سعید},
title = {بررسی اثرمتقابل مایکوریز Glomus fasiculatum و Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Bacillus subtilis ،Glomus fasiculatum، گندم ،پوسیدگی معمولی،Bipolaris sorokiniana ، مایکوریز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرمتقابل مایکوریز Glomus fasiculatum و Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana
%A هاشمی علیزاده, سیده کلثومه
%A روحانی, حمید
%A طریقی, سعید
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]