یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19

عنوان : ( پیش بینی خواص مکانیکی فولاد CK60 با استفاده از روش آنالیزفاکتورکوینچ )

نویسندگان: مهدی کیانژاد , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز فاکتور کوینچ به منظور کمی کردن تغییرات خواص ناشی از سرعت های سرد شدن مختلف استفاده می شود و به عنوان یک ابزار مناسب در پیش بینی خواص قطعات کوینچ شده محسوب می شود. در این روش، کینتیک رسوب گذاری به وسیله نمودار زمان- دما- خاصیت (TTP)توصیف می شود و با ترکیب این منحنی با منحنی سرد شدن ، می توان خاصیت مورد نظر را پیش بینی نمود. این روش در پیش بینی خواصی همچون استحکام تسلیم، سختی، چقرمگی و رفتار خوردگی آلیا‍ژهای آلومینیوم و همچنین در پیش بینی سختی بعضی از فولادهای کوینچ شده، استفاده می شود. در این پژوهش، کارایی این روش در پیش بینی سختی در نقاط مختلف فولاد CK60 کوینچ شده در محیط های مختلف بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که این روش قابلیت پیش بینی خواص مکانیکی قطعاتی که با سرعت های مختلف سرد شده اند، را در فولاد CK60 دارد.

کلمات کلیدی

, آنالیز فاکتور کوینچ , کاربرد صنعتی , محیط خنک کننده , پیش بینی خواص مکانیکی , QFA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017999,
author = {کیانژاد, مهدی and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {پیش بینی خواص مکانیکی فولاد CK60 با استفاده از روش آنالیزفاکتورکوینچ},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آنالیز فاکتور کوینچ - کاربرد صنعتی - محیط خنک کننده - پیش بینی خواص مکانیکی - QFA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی خواص مکانیکی فولاد CK60 با استفاده از روش آنالیزفاکتورکوینچ
%A کیانژاد, مهدی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]