نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی جمعیت های مختلف گونه Meloidogyne javanica بر روی میزبانهای مختلف در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: عباس مکرم حصار , عصمت مهدی خانی مقدم , زهرا تنهامعافی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

21 جمعیت از گونه Meloidogyne javanica از روی 4 میزبان مختلف گوجه فرنگی ،خیار، ریحان و علف هرز قیاق جمع آوری شده و پس از شناسایی مرفولوژیکی و مرفومتریکی با استفاده از دو آغازگر مخصوص گونه مورد تایید قرار گرفت. دو روش گروه بندی بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی و ژنتیکی استفاده شد. تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی بین جمعیت های مختلف گونه Meloidogyne javanica اثبات شد.

کلمات کلیدی

, تنوع مرفولوژیکی, تنوع ژنتیکی, Meloidogyne javanica , خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018024,
author = {مکرم حصار, عباس and مهدی خانی مقدم, عصمت and زهرا تنهامعافی},
title = {تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی جمعیت های مختلف گونه Meloidogyne javanica بر روی میزبانهای مختلف در استان خراسان رضوی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنوع مرفولوژیکی، تنوع ژنتیکی، Meloidogyne javanica ،خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی جمعیت های مختلف گونه Meloidogyne javanica بر روی میزبانهای مختلف در استان خراسان رضوی
%A مکرم حصار, عباس
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A زهرا تنهامعافی
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]