نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( شناسایی نماتد های انگل گیاهی راسته Tylenchida در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی )

نویسندگان: قاسم فدوی خلاجلو , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریکی25 گونه مربوط به 16 جنس شناسایی شدند که 5 گونه آن برای فون نماتد های ایران جدید می باشد.

کلمات کلیدی

, شناسایی , نماتد های انگل گیاهی, Tylenchida , گوجه فرنگی , خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018060,
author = {فدوی خلاجلو, قاسم and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {شناسایی نماتد های انگل گیاهی راسته Tylenchida در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شناسایی ، نماتد های انگل گیاهی، Tylenchida ، گوجه فرنگی ، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی نماتد های انگل گیاهی راسته Tylenchida در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی
%A فدوی خلاجلو, قاسم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]