عوامل اجتماعی موثر بر سلامت , 2010-10-13

عنوان : ( تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی )

نویسندگان: مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معنویت ، ویکی از تجلی های ان نماز جماعت می تواند بر متغیر های متعددی تاثیر داشته باشد که از انها کیفیت زندگی و معنی داری است در پ‍وهشی که بر روی دانشجویان انجام شد این موضوع به تایید رسید

کلمات کلیدی

نماز جماعت . کیفیت زندگی . معنا داری زندگی . دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018061,
author = {بلقان آبادی, مصطفی and سلطانی شال, رضا and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی},
booktitle = {عوامل اجتماعی موثر بر سلامت},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نماز جماعت . کیفیت زندگی . معنا داری زندگی . دانشجو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی
%A بلقان آبادی, مصطفی
%A سلطانی شال, رضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
%D 2010

[Download]