سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19

عنوان : ( گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل )

نویسندگان: حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

کلمات کلیدی

, نخود زود رسی, عملکرد , تنش خشکی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018068,
author = {پرسا, حسن and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا},
title = {گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل},
booktitle = {سومین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {نخود زود رسی، عملکرد ، تنش خشکی و},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل
%A پرسا, حسن
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%J سومین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2010

[Download]