اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L) در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری نژاد , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود ( Cicer arientinum L.) در شرایط تنش خشکی.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی , جوانه زنی و نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018070,
author = {راهله رهباریان and رمضانعلی خاوری نژاد and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L) در شرایط تنش خشکی},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تنش خشکی ، جوانه زنی و نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L) در شرایط تنش خشکی
%A راهله رهباریان
%A رمضانعلی خاوری نژاد
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]