اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و شاخص های رشد نخود ( Cicer arientinum L) در شرایط گلخانه )

نویسندگان: سید رضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و شاخص های رشد نخود ( Cicer arientinum L.) در شرایط گلخانه

کلمات کلیدی

, نخود, تنش خشکی و شاخص های رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018071,
author = {امیری ده احمدی, سید رضا and پارسا, مهدی and گنجعلی, علی},
title = {تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و شاخص های رشد نخود ( Cicer arientinum L) در شرایط گلخانه},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {نخود، تنش خشکی و شاخص های رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و شاخص های رشد نخود ( Cicer arientinum L) در شرایط گلخانه
%A امیری ده احمدی, سید رضا
%A پارسا, مهدی
%A گنجعلی, علی
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]