تازه های روان درمانی, دوره (16), شماره (57), سال (2010-9) , صفحات (39-63)

عنوان : ( زوج درمانی متمرکز بر هیجان )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زوج درمانی متمرکز بر هیجان

کلمات کلیدی

, زوج درمان, هیجان, رویکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018093,
author = {کیمیایی, سیدعلی and گرجیان مهلبانی, حسن},
title = {زوج درمانی متمرکز بر هیجان},
journal = {تازه های روان درمانی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {57},
month = {September},
issn = {1028-4117},
pages = {39--63},
numpages = {24},
keywords = {زوج درمان-هیجان-رویکرد سیستمی-انسانگرایی-دلبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زوج درمانی متمرکز بر هیجان
%A کیمیایی, سیدعلی
%A گرجیان مهلبانی, حسن
%J تازه های روان درمانی
%@ 1028-4117
%D 2010

[Download]