هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( ارائه سازوکاری جدید برای عملکرد PSSها در شرایط نزدیک به تشدید قوی )

نویسندگان: مجید قره باقی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سازوکاری برای عملکرد پایدارساز سیستم قدرت (PSS) در شرایط نزدیک به تشدید قوی ارائه شده است. در توضیح نظری این سازوکار، نشان داده شده است که چگونه تغییر یک پارامتر سیستم دینامیکی می‌تواند با جابجا کردن مرکز تداخل تشدید منجر به افزایش پایداری یا ناپایداری نوسانات سیستم شود. نمونه‌ای کاربردی از این سازوکار در توجیه عملکرد PSSهای یک سیستم قدرت دو ناحیه‌ای نمایش داده شده است. در این سیستم در اثر شرایط نزدیک به تشدید قوی برای مود بین‌ناحیه‌ای، عملکرد PSSها بر پایداری این مود به دو عامل مکان PSS و موقعیت نقطه‌کار سیستم (نسبت به مرکز تداخل تشدید) وابسته می‌شود؛ طوری که قرار دادن PSS در یک ناحیۀ سیستم منجر به افزایش پایداری مود بین‌ناحیه‌ای و در ناحیۀ دیگر منجر به ناپایداری این مود می‌گردد. با استفاده از این سازوکار می‌توان با انتخاب صحیح مکان PSS و تنظیم مناسب بهرۀ آن، در تمامی نقاط کار سیستم به مقدار بیشینۀ میرایی برای مود بین‌ناحیه‌ای توسط مرکز تداخل تشدید دست یافت.

کلمات کلیدی

, پایدارساز سیستم قدرت (PSS), تداخل مودال, تشدید قوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018105,
author = {قره باقی, مجید and قاضی, رضا},
title = {ارائه سازوکاری جدید برای عملکرد PSSها در شرایط نزدیک به تشدید قوی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {دانشگاه صنعتی اصفهان, ايران},
keywords = {پایدارساز سیستم قدرت (PSS)، تداخل مودال، تشدید قوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه سازوکاری جدید برای عملکرد PSSها در شرایط نزدیک به تشدید قوی
%A قره باقی, مجید
%A قاضی, رضا
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]