دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی , 2007-11-14

عنوان : ( زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران )

نویسندگان: حمید شایان , علیرضا بیدخوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی مقاله بررسی آموزش الکترونیکی و تاثیر آن در توسعه روستایی به ویژه ایران است.....+

کلمات کلیدی

, جوامع الکترونیکی روستایی, یادگیری الکترونیکی , فناوری اطلاعات و ارتباطات, توسعه روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018132,
author = {شایان, حمید and علیرضا بیدخوری},
title = {زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی},
year = {2007},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {جوامع الکترونیکی روستایی،یادگیری الکترونیکی ،فناوری اطلاعات و ارتباطات،توسعه روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران
%A شایان, حمید
%A علیرضا بیدخوری
%J دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
%D 2007

[Download]