هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی )

نویسندگان: یاسر دامچی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی

کلمات کلیدی

لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018164,
author = {دامچی, یاسر and ساده, جواد},
title = {لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی
%A دامچی, یاسر
%A ساده, جواد
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]