چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( ریخت زمین شناسی کارست در واحد ورسک سازند الیکا وارتباط آن با آبخوان شهمیرزاد )

نویسندگان: خدیجه ایمانی شهمیری , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریخت زمین شناسی کارست- واحد ورسک سازند الیکا- آبخوان شهمیرزاد

کلمات کلیدی

, ریخت زمین شناسی کارست, واحد ورسک سازند الیکا, آبخوان شهمیرزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018166,
author = {ایمانی شهمیری, خدیجه and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله},
title = {ریخت زمین شناسی کارست در واحد ورسک سازند الیکا وارتباط آن با آبخوان شهمیرزاد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ریخت زمین شناسی کارست- واحد ورسک سازند الیکا- آبخوان شهمیرزاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریخت زمین شناسی کارست در واحد ورسک سازند الیکا وارتباط آن با آبخوان شهمیرزاد
%A ایمانی شهمیری, خدیجه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]