چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( منشاء و جایگاه تکتونیکی رسوبات سیلیسی- آواری میوسن منطقه باغشن گچ، شمال غرب نیشابور، زون بینالود )

نویسندگان: طیبه بلوکی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منشاء و جایگاه تکتونیکی - رسوبات سیلیسی- آواری میوسن- منطقه باغشن گچ، شمال غرب نیشابور، زون بینالود

کلمات کلیدی

, منشاء و جایگاه تکتونیکی - رسوبات سیلیسی- آواری میوسن- منطقه باغشن گچ, شمال غرب نیشابور, زون بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018168,
author = {بلوکی, طیبه and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {منشاء و جایگاه تکتونیکی رسوبات سیلیسی- آواری میوسن منطقه باغشن گچ، شمال غرب نیشابور، زون بینالود},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {منشاء و جایگاه تکتونیکی - رسوبات سیلیسی- آواری میوسن- منطقه باغشن گچ، شمال غرب نیشابور، زون بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T منشاء و جایگاه تکتونیکی رسوبات سیلیسی- آواری میوسن منطقه باغشن گچ، شمال غرب نیشابور، زون بینالود
%A بلوکی, طیبه
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]