چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران )

نویسندگان: فاطمه سعدی راد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , افشین آرمون ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران

کلمات کلیدی

ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018169,
author = {سعدی راد, فاطمه and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and افشین آرمون},
title = {ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران
%A سعدی راد, فاطمه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A افشین آرمون
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]