چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی )

نویسندگان: سیدعلی آقائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی

کلمات کلیدی

, انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM , مطالعات پتروگرافیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018171,
author = {آقائی, سیدعلی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی
%A آقائی, سیدعلی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]