بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار (مطالعه موردی شبکه 400 خراسان) )

نویسندگان: مهدی علومی بایگی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف برنامه ریزی شبکه های قدرت، تامین انرژی مورد نیاز مشترکین با قابلیت اطمینان بالا و کیفیت مناسب است . برنامه ریزی برای شبکه های قدرت معمولا در چند مرحله انجام می شود که این مراحل شامل برنامه ریزی تولید توان اکتیو، برنامه ریزی شبکه انتقال، برنامه ریزی تولید توان راکتیو و برنامه ریزی برای سایر بخشها می باشد. برنامه ریزی تولید توان اکتیو و شبکه انتقال تامین کننده قابلیت اطمینان شبکه و برنامه ریزی تولید توان راکتیو تامین کننده برخی از پارامترهای مربوط به کیفیت برق است. قبل از تجدید ساختار در صنعت برق، برنامه ریزی تولید توان راکتیو با لحاظ نمودن قیود فنی شبکه انجام گردیده و مکان مناسب برای نصب این تجهیرات مشخص می شد. اما با مطرح شدن بحث تجدید ساختار، قیود دیگری از جمله قیمت پیشنهادی برای توان راکتیو و ایجاد قدرت بازار در بحث برنامه ریزی شبک ه های قدرت وارد شده اند. در این مقاله به بحث قدرت بازار اشاره خواهد شد . هدف از ارائه این مقاله برنامه ریزی و بهره برداری بهینه یک شبکه قدرت در لحظه پیک با لحاظ نمودن قیود فنی و قید قدرت بازار است روش پیشنهادی به شبکه 400 کیلوولت خراسان اعمال و نتایج ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, قدرت بازار, برنامه ریزی, توان راکتیو, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018193,
author = {علومی بایگی, مهدی and قاضی, رضا},
title = {برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار (مطالعه موردی شبکه 400 خراسان)},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قدرت بازار، برنامه ریزی، توان راکتیو، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار (مطالعه موردی شبکه 400 خراسان)
%A علومی بایگی, مهدی
%A قاضی, رضا
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]