بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( فیلتر فعال موازی با مدولاسیون اصلاح شده جهت کاهش هارمونیک در نیروگاه بادی )

نویسندگان: علیرضا حسین پور , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک توربین بادی همراه با یک سیستم مبدل به شبکه متصل می شود. سیستمهای مبدل قدیمی سرعت ثابت ولی سیستمهای جدید سرعت متغیر دارند. کاهش استرس مکانیکی و افزایش ظرفیت انرژی، از مهمترین مزایای سیستمهای جدید می باشند. در توپولوژی سیستمهای سرعت متغیر یک ژنراتور القایی روتور سیم پیچی یا یک ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم وجود دارد که این ماشین به یک یکسوکننده و یکسوکننده به یک اینورتر متصل می گردد. در این مقاله یک مدل ریاضی از المانهای این سیستم در فریم مرجع دوار ارائه می شود. در یکسوکنندها و اینورترها عناصر d-q روتور الکترونیک قدرت موجود می باشد که این قطعات به دلیل داشتن مشخصة غیر خطی عامل اصلی تولید هارمونیک می باشند. با عنایت به افزایش تلفات در اثر وجود هارمونیک کاهش آن ضروری به نظر می رسد. جهت تقلیل هارمونیک جریان خط یک فیلتر فعال موازی بکار گرفته شده است . برخی از روشهای شناسایی به هارمونیک منبع ورودی حساسیت دارند ولی در بخش شناسایی این فیلتر از الگوریتمی که از این هارمونیکها تأثیر زیادی نمی پذیرد استفاده شده است. همچنین از یک روش مدولاسیون اصلاح شده مبتنی بر سیگنال خروجی مرحلة شناسایی استفاده گردیده است. کارایی طرح پیشنهادی با موارد پیشین مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, توربین بادی, فیلتر فعال موازی, هارمونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018196,
author = {حسین پور, علیرضا and قاضی, رضا},
title = {فیلتر فعال موازی با مدولاسیون اصلاح شده جهت کاهش هارمونیک در نیروگاه بادی},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بادی، فیلتر فعال موازی، هارمونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلتر فعال موازی با مدولاسیون اصلاح شده جهت کاهش هارمونیک در نیروگاه بادی
%A حسین پور, علیرضا
%A قاضی, رضا
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]