پژوهش نفت, دوره (20), شماره (62), سال (2010-11) , صفحات (65-83)

عنوان : ( فرایندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک )

نویسندگان: حشمت اله سپیانی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , احسان غفرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند ایلام سنگ مخزن میدان نفتی ماله کوه در زون چین خورده رورانده زاگرس در منطقه لرستان واقع است. بیشتر رخساره های این سازند گل پشتیبان و از مادستون تا وکستون در تغییر است. از مهمترین فرایند های دیاژنز در این سازند می توان به فشردگی (مکانیکی و شیمیایی)، نئومورفیسم افزایشی، انواع جانشینی (پیریتی شدن، دولومیت یشدن، سیلیسی شدن و گلوکونیتی شدن)، سیمانی شدن، چند نسل شکستگی ها و انحلال تدفینی اشاره کرد. فراوان ترین انواع تخلخل ها از نوع قالبی، حفره ای، استیلولیتی، بین بلوری و درون دانه ای است. توالی پاراژنتیکی سازند ایلام نشان دهنده تأثیر مجموعه ای از فرایندهای دیاژنزی هم زمان با رسوب گذاری در کف دریا و پس از رسوب گذاری در طی دفن کم عمق تا عمیق و بالاآمدگی است. ترسیم نمودار داده های تخلخل و تراوایی مغزه براى انواع رخساره ها در این میدان نشان می دهد که رخساره ها از کیفیت مخزنی پایینی برخوردار بوده و فرایندهای دیاژنزی تاثیر مهمى در افزایش کیفیت مخزنی نداشته و تنها در برخى از موارد تشکیل استیلولیت و شکستگى موجب افزایش تراوایى شده است.

کلمات کلیدی

, سازند ایلام, میدان نفتی ماله کوه, فرآیندهای دیاژنز, توالی پاراژنتیکی, تخلخل, تراوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018197,
author = {سپیانی, حشمت اله and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and احسان غفرانی},
title = {فرایندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2010},
volume = {20},
number = {62},
month = {November},
issn = {2345-2900},
pages = {65--83},
numpages = {18},
keywords = {سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، فرآیندهای دیاژنز، توالی پاراژنتیکی، تخلخل، تراوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرایندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک
%A سپیانی, حشمت اله
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A احسان غفرانی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2010

[Download]