چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی کانسار کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) )

نویسندگان: سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدن کائولن دربند در 32 کیلومتری جنوبغربی سبزوار و 10 کیلومتری شرق روستای هلاک آباد واقع گردیده است. در منطقه مورد مطالعه تودههای ولکانیک و سابولکانیک شناسایی شده است که این واحدها، آلتراسیون آرژیلیک، سیلیسی و پروپیلیتیک را در شدتهای مختلف نشان میدهند. کانیشناسی این ذخایر معدنی به ترتیب عدن کائولن دربند در 32 کیلومتری جنوبغربی سبزوار و 10 کیلومتری شرق روستای هلاک آباد واقع گردیده است. در منطقه مورد مطالعه تودههای ولکانیک و سابولکانیک شناسایی شده است که این واحدها، آلتراسیون آرژیلیک، سیلیسی و پروپیلیتیک را در شدتهای مختلف نشان میدهند. کانیشناسی این ذخایر معدنی به ترتیب SiO2 از میزان al2o3

کلمات کلیدی

, کائولن ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018200,
author = {نادرمزرجی, سمانه and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود},
title = {بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی کانسار کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کائولن - دربند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی کانسار کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار)
%A نادرمزرجی, سمانه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]