نقد ادبی, دوره (2), شماره (8), سال (2010-3) , صفحات (162-192)

عنوان : ( بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی , محمدعلی شمس اسماعیلی , سعیده شمسائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ساز و کارهای هوش داستانی و ویژگی‌های روایت شناختی روایت محرم اثر سید مرتضی آوینی در چارچوب نظریه هوش داستانی رندال (1999) است. گرچه تا کنون مطالب بسیاری در مورد منحصر به فرد بودن روایت‌های این نویسنده مطرح شده است، تا کنون هیچ پژوهش علمی به واکاوی ویژگی‌های خاص روایت شناختی در آثار او نپرداخته است. بررسی آثار آوینی بر مبنایی علمی‌ و مبتنی بر نظریه‌های معتبر روایت شناختی گامی ‌مؤثر در جهت فهم بهتر ویژگی‌های این آثار و استفاده از این ویژگی‌ها در شکل‌ها و موقعیت‌های دیگر خواهد بود. در این مطالعه، سازوکارهایی که در ارتقای هوش داستانی در چارچوب تحلیلی رندال دخیل هستند، و نمود آن‌ها در متن روایت محرم با بهره گیری از مدل روایت شناختی لبوف (2001) مورد بررسی و ارزیابی کیفی و کمی‌ قرار می‌گیرد. در‌این راستا بخشی از ویژگی‌های روایت شناختی نثر آوینی با ذکر مثال‌هایی از نثر وی و از منظری سبک شناختی و در قالب نمودهای زبانی تبیین می‌شود.

کلمات کلیدی

, روایت شناسی, سبک شناسی, هوش داستانی, نمودهای زبانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018241,
author = {هاشمی, محمدرضا and شمس اسماعیلی, محمدعلی and شمسائی, سعیده},
title = {بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {8},
month = {March},
issn = {2008-0360},
pages = {162--192},
numpages = {30},
keywords = {روایت شناسی، سبک شناسی، هوش داستانی، نمودهای زبانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی
%A هاشمی, محمدرضا
%A شمس اسماعیلی, محمدعلی
%A شمسائی, سعیده
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2010

[Download]