چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های الیگوسن زون بینالود با استفاده از شواهد پتروگرافی در شمال نیشابور )

نویسندگان: داود دهنوی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های سیلیسی آواری الیگوسن زون بینالود، برش طاغان به ضخامت 160 متر در شمال نیشابور واقع در زون بینالود مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 30 مقطع نازک از ماسه سنگ ها تهیه و مطالعات پتروگرافی بر روی آنها انجام شد. پلات داده های حاصل برروی نمودار های نشان دهنده منشاء با موقعیت تکتونیکی کوهزایی برخوردی Lv, Lm,LS و Qp,Lv,Lsm و Qt,F,L برای این نهشته ها می باشد. پلات داده های حاصل برروی دیاگرام دوتا و ساتنر و ساتنر و همکاران نشان دهنده آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب برای این نهشته ها در زمان تشکیل بوده، همچنین دیاگرام های ساتنر و همکاران و باسو و همکاران نشان دهنده منشاء پلوتونیک و دگرگونی برای این نهشته ها می باشد

کلمات کلیدی

, بینالود, الیگوسن, شمارش نقطه ای, کوهزایی برخوردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018245,
author = {دهنوی, داود and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های الیگوسن زون بینالود با استفاده از شواهد پتروگرافی در شمال نیشابور},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بینالود،الیگوسن،شمارش نقطه ای،کوهزایی برخوردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های الیگوسن زون بینالود با استفاده از شواهد پتروگرافی در شمال نیشابور
%A دهنوی, داود
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]