چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور )

نویسندگان: آرمان جعفریان , محمدحسین محمودی قرائی , فرزین قائمی , فرخ قائمی , امیر کریمیان طرقبه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز رخساره های سنگی و مطالعه عناصر ساختاری نهشته های آواری مربوط به ائوسن زیرین در شمال غرب نیشابور جهت تعیین محیط رسوبگذاری این نهشته ها صورت گرفت. دو برش در بردارنده رسوبات ائوسن در حوالی روستاهای طاغان و دامنجان مورد مطالعه قرار گرفته است. آنالیز رخساره های سنگی و عناصر ساختاری منجر به شناخت 8 رخساره سنگی و 6 عنصر ساختاری گردید. رخساره های سنگی در غالب سه گروه دانه درشت دسته بندی شده و عناصر ساختاری تعیین (Fm,Fl) و دانه ریز (Sh,Sp,St,Sr) دانه متوسط ، (Gmm,Gcm) می باشد. با توجه به نتایج آنالیز رخساره های سنگی و عناصر ساختاری SG,GB,SB,LA,FF,CS شده، شامل مربوطه و همچنین مشاهدات صحرایی، محیط های رسوبگذاری مخروط افکنه ای و رودخانه ای بریده بریده با بار گراولی و مئاندری با بار ماسه ای تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, نهشته های آواری, ائوسن زیرین, رخساره سنگی, عناصر ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018247,
author = {آرمان جعفریان and محمودی قرائی, محمدحسین and قائمی, فرزین and فرخ قائمی and کریمیان طرقبه, امیر},
title = {رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نهشته های آواری، ائوسن زیرین، رخساره سنگی، عناصر ساختاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور
%A آرمان جعفریان
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%A کریمیان طرقبه, امیر
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]