رسوب و سنگ رسوبی, دوره (2), شماره (4), سال (2009-6) , صفحات (1-13)

عنوان : ( معرفی مهمترین رخساره مخزنی و عوامل موثر بر کیفیت آن در واحد دالان بالایی میدان آغار )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , سید علی آقانباتی , شهرام سرحدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند دالان، مخزن، دیاژنز، فرایند

کلمات کلیدی

, سازند دالان, مخزن, دیاژنز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018250,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and سید علی آقانباتی and شهرام سرحدی},
title = {معرفی مهمترین رخساره مخزنی و عوامل موثر بر کیفیت آن در واحد دالان بالایی میدان آغار},
journal = {رسوب و سنگ رسوبی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {4},
month = {June},
issn = {****-0035},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {سازند دالان، مخزن، دیاژنز، فرایند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی مهمترین رخساره مخزنی و عوامل موثر بر کیفیت آن در واحد دالان بالایی میدان آغار
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A سید علی آقانباتی
%A شهرام سرحدی
%J رسوب و سنگ رسوبی
%@ ****-0035
%D 2009

[Download]