پژوهش های قرآنی, دوره (13), شماره (49), سال (2007-7) , صفحات (148-175)

عنوان : ( امر بین الامرین در ترازوی براهین عقلی و آیات قران(2) )

نویسندگان: ایوب اکرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین نوشتار سعی شده است با استناد به اصل توحید افعالی وخالقیت استقلالی خداوند واصل علیت ونیز مساله مراتب تشکیکی وجود نظریه امر بین الامرین اثبات گرددونیز درحد ضرورت بادسته بندی آیات قرآن وارجاع به اصول موضوعه ومحکمات آن دلالت جامع آنها نشان داده شود

کلمات کلیدی

, توحید استقلالی, علیت , مراتب وجود, امربین الامرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018278,
author = {اکرمی, ایوب},
title = {امر بین الامرین در ترازوی براهین عقلی و آیات قران(2)},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2007},
volume = {13},
number = {49},
month = {July},
issn = {2251-9815},
pages = {148--175},
numpages = {27},
keywords = {توحید استقلالی-علیت -مراتب وجود-امربین الامرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امر بین الامرین در ترازوی براهین عقلی و آیات قران(2)
%A اکرمی, ایوب
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2007

[Download]