دانش و پژوهش حسابداری, دوره (22), شماره (22), سال (2011-1)

عنوان : ( نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC) )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیه ظفرزاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات و افزایش شدید رقابت جهانی باعث ناکارا شدن سیستم های سنتی حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل شرکت ها و سازمان ها (تولیدی و خدماتی) شده است. در این شرایط که ناتوانی سیستم های سنتی روز به روز بیشتر می شود، هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند به عنوان جایگزینی مناسب بکار گرفته شود. این روش هزینه یابی تصویر درست تر و دقیق تری از مصرف هزینه ها ارائه نموده و اطلاعات مفیدتری را برای مدیریت فراهم می نماید. این مقاله نقاط ضعف سیستم های هزینه یابی سنتی، مزایای هزینه یابی بر مبنای فعالیت و به طور خاص راهنمائی های عملی در رابطه با شیوه بکارگیری و پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت را ارائه می نماید.

کلمات کلیدی

, هزینه یابی بر مبنای فعالیت, سیستم های هزینه یابی سنتی, فعالیت, مخزن هزینه, موضوع هزینه, محرک هزینه, تخصیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018283,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and مصطفی جهانبانی and سمیه ظفرزاده},
title = {نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC)},
journal = {دانش و پژوهش حسابداری},
year = {2011},
volume = {22},
number = {22},
month = {January},
issn = {****-0058},
keywords = {هزینه یابی بر مبنای فعالیت، سیستم های هزینه یابی سنتی، فعالیت، مخزن هزینه، موضوع هزینه، محرک هزینه، تخصیص هزینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC)
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A مصطفی جهانبانی
%A سمیه ظفرزاده
%J دانش و پژوهش حسابداری
%@ ****-0058
%D 2011

[Download]