هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران , 2010-10-19

عنوان : ( مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد )

نویسندگان: حسن برجی , غلامرضا رزمی , احمدرضا موثقی , سیدابوالقاسم نقیبی , محسن ملکی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین میزان شیوع انگل های کرمی و تک یاخته ای دستگاه گوارش شتریک کوهانه و ضایعات آسیب شناسی ناشی از این انگلها، تغییرات فصلی انگلهای روده ای وتغییرات فصلی تعداد تخم و اووسیست در مدفوع، بررسی کشتارگاهی در شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتارگاه مشهد انجام شد.

کلمات کلیدی

, شیوع, آسیب شناسی, انگل های دستگاه گوارش, شتر یک کوهانه, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018289,
author = {برجی, حسن and رزمی, غلامرضا and موثقی, احمدرضا and نقیبی, سیدابوالقاسم and ملکی, محسن},
title = {مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شیوع،آسیب شناسی،انگل های دستگاه گوارش،شتر یک کوهانه،مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد
%A برجی, حسن
%A رزمی, غلامرضا
%A موثقی, احمدرضا
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%A ملکی, محسن
%J هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران
%D 2010

[Download]