کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-05-12

عنوان : ( استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس )

نویسندگان: طیبه رجب زاده , عابدین واحدیان مظلوم , حمیدرضا پوررضا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس

کلمات کلیدی

استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018293,
author = {طیبه رجب زاده and واحدیان مظلوم, عابدین and پوررضا, حمیدرضا},
title = {استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس},
booktitle = {کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس
%A طیبه رجب زاده
%A واحدیان مظلوم, عابدین
%A پوررضا, حمیدرضا
%J کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]