هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( طراحی آنتن فراپهن باند با قابلیت حذف موثر باندهای تداخلی با استفاده از مشددهای تزویج شده به خط تغذیه )

نویسندگان: سیده سارا سادات کریم آبادی , امیررضا عطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ابتدا یک آنتن فرا پهن باند مسطح با ابعاد کوچک طراحی می شود. آنتن طراحی شده یک تک قطبی دایره ای شکل است که برای کاهش ابعاد آن از ساختار زمین بهبود یافته استفاده شده است. در ادامه با اضافه کردن یک ساختار تشدید در کنار خط تغذیه آنتن، یک آنتن فراپهن باند و فشرده با قابلیت حذف موثر هر یک از زیر باندهای WLAN طراحی می شود. نتایج شبیه سازی VSWR و گین آنتن نشان می دهد که ساختار پیشنهادی می تواند به خوبی زیر باند های فرکانسی مورد نظر را حذف کند. علاوه بر این الگوی تشعشعی آنتن با افزایش فرکانس تغییرات کمی دارد. بررسی رفتار آنتن در حوزه زمان نیز نشان می دهد که سیگنال های تشعشعی از این آنتن پاشندگی کمیدارند.

کلمات کلیدی

, آنتن فرا پهن باند, ساختار تشدید , شبکه بی سیم محلی(WLAN) , قابلیت حذف باند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018304,
author = {سادات کریم آبادی, سیده سارا and عطاری, امیررضا},
title = {طراحی آنتن فراپهن باند با قابلیت حذف موثر باندهای تداخلی با استفاده از مشددهای تزویج شده به خط تغذیه},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آنتن فرا پهن باند- ساختار تشدید - شبکه بی سیم محلی(WLAN) - قابلیت حذف باند.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی آنتن فراپهن باند با قابلیت حذف موثر باندهای تداخلی با استفاده از مشددهای تزویج شده به خط تغذیه
%A سادات کریم آبادی, سیده سارا
%A عطاری, امیررضا
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]