هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( بهینه سازی منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی به منظور کاهش تغییرات سطح مقطع راداری آن برحسب زاویه )

نویسندگان: سیدعلی رضوی پاریزی , امیررضا عطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی متداول دارای سطح مقطع راداری بزرگی هستند اما الگوی تغییرات سطح مقطع راداری آنها در فضای سه بعدی به طور مطلوبی هموار نمی باشد که این ممکن است در برخی از کاربردها ایجاد اخلال کند. در این مقاله طرح هایی برای هموارتر کردن الگوی تغییرات سطح مقطع راداری این منعکس کننده ها ارائه داده ایم. همچنین طرح های ارائه شده را بهینه کرده و با منعکس کننده های گوشه ای متداول مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که الگوی تغییرات سطح مقطع راداری ساختارهای پیشنهادی به طور قابل ملاحظه ای هموارتر از منعکس کننده های گوشه ای متداول است.

کلمات کلیدی

, سطح مقطع راداری , منعکس کننده گوشه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018305,
author = {رضوی پاریزی, سیدعلی and عطاری, امیررضا},
title = {بهینه سازی منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی به منظور کاهش تغییرات سطح مقطع راداری آن برحسب زاویه},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سطح مقطع راداری ، منعکس کننده گوشه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی به منظور کاهش تغییرات سطح مقطع راداری آن برحسب زاویه
%A رضوی پاریزی, سیدعلی
%A عطاری, امیررضا
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]