چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-18

عنوان : ( مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در طیور )

نویسندگان: حسین جانمحمدی , حسن نصیری مقدم , جواد پور رضا , محسن دانش مسگران , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو آزمایش به منظور مقایسه ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه شش نمونه پودر گوشت و استخوان که حاصل از تجزیه مواد هضمی ایائومی در جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

, تعیین قابلیت هضم حقیقی, اسیدهای آمینه, پودر گوشت, پودر استخوان در طیور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018322,
author = {حسین جانمحمدی and نصیری مقدم, حسن and جواد پور رضا and دانش مسگران, محسن and گلیان, ابوالقاسم},
title = {مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در طیور},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {تعیین قابلیت هضم حقیقی، اسیدهای آمینه، پودر گوشت، پودر استخوان در طیور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در طیور
%A حسین جانمحمدی
%A نصیری مقدم, حسن
%A جواد پور رضا
%A دانش مسگران, محسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]