شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما )

نویسندگان: حسین توکلی عنبران , سیدهاشم میری حکیم آباد , رضا ایزدی نجف آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ما در کار قبلی [ 1] اقدام به طراحی و بهینه سازی موازی ساز-آشکارساز در سامانه های مین یاب زمینی (که از روش پس پراکندگی پرتوهای گامای چشمه 241-Am در آن استفاده میشود) کردیم. لذا در این کار جدید اقدام به بررسی اثر زاویه آشکارساز (NaI(Tl و زاویه گسیل پرتوهای گامای چشمه Am-241 با سطح خاک کردیم. در ین بررسی ابتدا با استفاده از کد MCNP سامانه مین یاب شبیه سازی شد، سپس زاویه گسیل پرتوهای گاما با سطح خاک از 180 تا 90 درجه با گام 10 درجه و در هر حالت زاویه آشکارساز ا سطح خاک از 10 تا 90 درجه با گام 10 درجه تغییر داده شد و در هر حالت برای مجموعه ای از مواد همچون TNT ،خاک، چوب، آب، پلیاتیلن، سنگ آهک، شیشه و ... شار رسیده به آشکارساز و کنتراست بدست آورده شد. از نتایج بدست آمده معلوم شد که با افزایش زاویه آشکارساز با سطح خاک در تمام فواصل: ( 1) مقدار شار با کاهش زاویه چشمه با سطح خاک، افزایش پیدا میکند و همواره دارای قلة پهن است که محل آن بستگی به فاصله بر (φ ) آشکارساز از هدف دفن شده دارد، ( 2) محل قرار گرفتن قله در منحنی تغییرات شار ( حسب زاویه آشکارساز با سطح خاک مستقل از زاویة گسیل پرتوهای گامای چشمه است، ( 3 مقدار کنتراست افزایش پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, آشکارسازی مین زمینی, شمارنده NaI, چشمه ایزوتوپی گاما Am241, کد MCNP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018346,
author = {حسین توکلی عنبران and میری حکیم آباد, سیدهاشم and ایزدی نجف آبادی, رضا},
title = {بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2010},
location = {قشم, ايران},
keywords = {آشکارسازی مین زمینی، شمارنده NaI، چشمه ایزوتوپی گاما Am241، کد MCNP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما
%A حسین توکلی عنبران
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%J شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2010

[Download]