شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2010-02-17

عنوان : ( استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک )

نویسندگان: داریوش رضایی اچبلاغ , سیدهاشم میری حکیم آباد , رضا ایزدی نجف آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از پس پراکندگی نوترونها برای شناسائی مواد هیدروژن دار از دیرباز بصورت تئوری مطرح بوده است. در سالهای اخیر بطور تجربی توانائی این روش برای شناسائی مینهای خنثی نشده آزموده شده است. با توجه به انتخاب نوع آشکارساز و چشمه نوترونی سیستمهای متفاوتی برای این منظور پیشنهاد شده است. در این تحقیق نتایج تجربی که قبلاً گزارش شده است مقایسه شده است. علاوه بر آن حفاظ BF 3 با 3 He آشکارساز 3 و چشمه نوترونی طراحی شده و باستفاده از این حفاظ داده He مناسبی برای آشکارساز های تجربی جدیدی بدست آمده است. بکمک سیستم طراحی شده نسبت سیگنال به نویز تا %120 افزایش یافته است. همچنین معلوم شده است این سیتم میتواند نمونه دفن شده در خاک را تا عمق cm 8 شناسائی کند.

کلمات کلیدی

, آشکارساز He-3, شناسائی مواد هیدروژن دار, پس پراکندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018348,
author = {داریوش رضایی اچبلاغ and میری حکیم آباد, سیدهاشم and ایزدی نجف آبادی, رضا},
title = {استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2010},
location = {قشم, ايران},
keywords = {آشکارساز He-3، شناسائی مواد هیدروژن دار، پس پراکندگی نوترونها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک
%A داریوش رضایی اچبلاغ
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%J شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2010

[Download]