شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2010-02-17

عنوان : ( محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی )

نویسندگان: داود رسولی , رضا ایزدی نجف آبادی , سیدهاشم میری حکیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقالهشبیه سازی طیف انرژی نوترون ، حاصل از برهمکنش پروتونهای شتاب دادهشده بوسیله سیکلوترون با هدف لیتیومی ، بوسیله کد MCNPX گزارش داده شده است. انرژی پروتون ها 25 مگا الکترون ولت انتخابشده است و طیف انرژی نوترون در زاویه های 30 ، 10 و 50 درجه نسبت به باریکه پروتونی اندازه گیری شده است. در نهایت، این طیف ها با طیفهای تجربی مقایسه شده اند.

کلمات کلیدی

, پرتابه پروتون, هدف لیتیوم, طیف انرژی نوترون, کد MCNPX, آشکارساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018349,
author = {رسولی, داود and ایزدی نجف آبادی, رضا and میری حکیم آباد, سیدهاشم},
title = {محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {پرتابه پروتون، هدف لیتیوم، طیف انرژی نوترون، کد MCNPX، آشکارساز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی
%A رسولی, داود
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%J شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2010

[Download]