چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن )

نویسندگان: محمد مهدی سرگلزهی , عباسعلی ناصریان , محمود رضایی رکن آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مغناطیسی - بزهای شیرده - نژاد سانن

کلمات کلیدی

, مغناطیسی , بزهای شیرده , نژاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018361,
author = {محمد مهدی سرگلزهی and ناصریان, عباسعلی and رضایی رکن آبادی, محمود and ولی زاده, رضا and علیرضا هروی موسوی},
title = {اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مغناطیسی - بزهای شیرده - نژاد سانن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن
%A محمد مهدی سرگلزهی
%A ناصریان, عباسعلی
%A رضایی رکن آبادی, محمود
%A ولی زاده, رضا
%A علیرضا هروی موسوی
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]