چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط )

نویسندگان: رضا ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اشکال فیزیکی - مخلوط - مصرف خوراک - فعالیت جویدن

کلمات کلیدی

, اشکال فیزیکی , مخلوط , مصرف خوراک , فعالیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018362,
author = {ولی زاده, رضا},
title = {اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اشکال فیزیکی - مخلوط - مصرف خوراک - فعالیت جویدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط
%A ولی زاده, رضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]