چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی )

نویسندگان: سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مهدی بهگر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات فنلی - پوست پسته - قابلیت هضم - شکمبه - گوسفندان بلوچی

کلمات کلیدی

, ترکیبات فنلی , پوست پسته , قابلیت هضم , شکمبه , گوسفندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018374,
author = {قاسمی, سمانه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and بهگر, مهدی},
title = {اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ترکیبات فنلی - پوست پسته - قابلیت هضم - شکمبه - گوسفندان بلوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی
%A قاسمی, سمانه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A بهگر, مهدی
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]