چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده )

نویسندگان: مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الیاف موثر فیزیکی - ترکیب شیر - باکتریهای شکمبه ای

کلمات کلیدی

, الیاف موثر فیزیکی , ترکیب شیر , باکتریهای شکمبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018378,
author = {بهگر, مهدی and ولی زاده, رضا and محمد میرزایی and ناصریان, عباسعلی and وکیلی, سیدعلیرضا and قوتی رودسری, شاهرخ},
title = {تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {الیاف موثر فیزیکی - ترکیب شیر - باکتریهای شکمبه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده
%A بهگر, مهدی
%A ولی زاده, رضا
%A محمد میرزایی
%A ناصریان, عباسعلی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]