چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر pH مایع شکمبه، برخی متابولیت های خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با تولید متوسط )

نویسندگان: سعید حسینی , علیرضا فروغی , حسن فضایلی , رضا ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اشکال فیزیکی - خوراک کاملا مخلوط - متابولیت - گاوهای شیری

کلمات کلیدی

, اشکال فیزیکی , خوراک کاملا مخلوط , متابولیت , گاوهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018383,
author = {سعید حسینی and فروغی, علیرضا and حسن فضایلی and ولی زاده, رضا},
title = {بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر pH مایع شکمبه، برخی متابولیت های خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با تولید متوسط},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اشکال فیزیکی - خوراک کاملا مخلوط - متابولیت - گاوهای شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر pH مایع شکمبه، برخی متابولیت های خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با تولید متوسط
%A سعید حسینی
%A فروغی, علیرضا
%A حسن فضایلی
%A ولی زاده, رضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]